Chatbots 2019: is Nederlands als taal überhaupt nog relevant?

Dit artikel heeft een update gekregen: Een slimme Nederlandse chatbot in 2022

Nederlandstalige chatbots? Na 2 jaar is het geduld op. Wij hebben Google Home de deur gewezen. Het apparaat werd allang niet meer serieus genomen en voor de kinderen werd het zelfs een mikpunt van spot. Toegegeven, in het Engels stond het apparaat zo nu en dan haar mannetje maar in het Nederlands was het toch met name lachwekkend. En dit werd naar verloop van tijd ook niet beter.

 

Met name dat laatste baart me zorgen als chatbot adept. Hoe kan het dat één van de grootste leveranciers van chatbot platformen niet in staat is om enige verbetering te laten zien in taalherkenning. Is Nederlands als taal eigenlijk wel relevant voor de techreuzen en hoe slim zijn Nederlandstalige chatbots? Dit zijn belangrijke vragen voor mij maar ook voor organisaties die besluiten om zelf een chatbot te (laten) bouwen. Kies je voor het platform van één van de techreuzen met alle extra toeters, bellen en bijbehorende visie. Of kies je voor een partij met zijn wortels in de Nederlandse klei.

“Dat een chatbot vervolgens ook nog het weerbericht kan tonen of een aria uit Tosca kan zingen is misschien knap, maar maakt de chatbot zeker niet slim.”

Nederlandstalige chatbots, de stand van zaken

De vraag is dus in hoeverre het mogelijk is om slimme, Nederlands sprekende, chatbots te ontwikkelen op de platformen van de techreuzen. Slim, dus in staat om te begrijpen wat de intentie en het sentiment van een gebruiker is. Want alleen dan kan een chatbot het juiste antwoord formuleren of de juiste actie uitvoeren. Dat een chatbot vervolgens ook nog het weerbericht kan tonen of een aria uit Tosca kan zingen is misschien knap, maar maakt de chatbot zeker niet slim.

Om die vraag te beantwoorden heb ik de huidige stand van zaken achterhaald van de taalondersteuning bij de grote platformen. Meer specifiek: de ondersteuning van de Nederlandse taal. Om de mate van slimheid te bepalen is vervolgens gekeken naar de volgende eigenschappen:

Is het platform in staat om de intentie van een gebruiker uit een Nederlandstalige boodschap te achterhalen.

Is het platform in staat om het sentiment van de gebruiker uit een Nederlandstalige boodschap af te leiden.

Is het platform in staat om mogelijk relevante Nederlandstalige antwoorden te vinden in een gekoppelde kennisdatabank op vragen gesteld in het Nederlands.

Is het platform in staat om gesproken Nederlandse teksten te transformeren naar geschreven teksten en andersom.

Vervolgens zijn de techreuzen beoordeeld die een platform bieden om chatbots op te bouwen. Wat uiteindelijk leidt tot de stand van zaken voor september 2019. In hoeverre is de Nederlandse taal ondersteund bij het bouwen van slimme chatbots bij de volgende platformen:

Is de Nederlandse taal nog relevant?

Jazeker. Niet elke leverancier geeft het echter de juiste prioriteit. Voor Nederlandstalige chatbots lijkt Amazon Lex op dit moment bijvoorbeeld niet relevant. Zijn je eisen met betrekking tot de slimheid van je chatbot enigszins beperkt, dan zou je kunnen kijken naar Google of IBM. Neem dan ook zeker chatbot ontwikkelaars van Nederlandse bodem mee in je shortlist. 

Wil je echter vandaag een Nederlandstalige chatbot (laten) implementeren die precies handelt naar de intentie van een gebruiker? Een bot die relevante antwoorden op vragen kan formuleren? Eentje die herkent dat iemand ongeduldig wordt en die ook nog eens luistert naar gesproken tekst? Dan is er voor jou op dit moment maar één voor de hand liggende kandidaat: Bot Framework, het open source project van Microsoft.

Toegegeven, je hebt wel iets van coding skills nodig. Ontbeer je die, dan is er nog geen man overboord. Er wil vast wel iemand die wil helpen 😉

Facebook
Twitter
LinkedIn